TV& VIDEO

nghiện ngập

Số phận bi thương của người mẹ có con cái giết nhau

Số phận bi thương của người mẹ có con cái giết nhau

 Bị đứa em khờ khạo ngăn không cho đi mua ma túy, Phạm Tuấn Vũ đã rút dao kết liễu em mình. Phía sau án mạng đau lòng này là gia cảnh bi thương của một gia đình.