TV& VIDEO

nghiệp vụ báo chí

Việt Nam giúp Lào nâng cao nghiệp vụ báo chí

Việt Nam giúp Lào nâng cao nghiệp vụ báo chí

VTV.vn - Tại thủ đô Vientiane, Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam đã phối hợp với Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho các nhà báo.