TV& VIDEO

Ngô Đình Diệm

Vịnh Mốc - Địa đạo huyền thoại

Vịnh Mốc - Địa đạo huyền thoại

 Địa đạo Vịnh Mốc từng là một công trình quân - dân sự trong thời kỳ chiến tranh. Nhưng đến nay, địa danh lịch sử này trở thành một khu du lịch thu hút khách tham quan khi đến với Quảng Trị.