TV& VIDEO

Ngô Thị Doãn Thanh

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất

 Theo công bố của HĐND Thành phố Hà Nội chiều 4/7, người có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất là Chủ tịch HĐND Thành phố Ngô Thị Doãn Thanh, người có số phiếu tín nhiệm thấp cao nhất là Giám đốc Sở LĐ-TB&XH.