TV& VIDEO

ngoại giao đa phương

Việt Nam "nở rộ" các mối quan hệ đối ngoại trong năm 2015

Việt Nam "nở rộ" các mối quan hệ đối ngoại trong năm 2015

VTV.vn - Trong một năm qua, Việt Nam đã không ngừng đẩy mạnh các quan hệ đối ngoại, đặc biệt là nỗ lực trong hoạt động ngoại giao với các nước lớn và ngoại giao đa phương.