ngoại giao nhân dân

2017 - Năm công tác đối ngoại nhân dân giành nhiều thành tựu nổi bật

2017 - Năm công tác đối ngoại nhân dân giành nhiều thành tựu nổi bật

VTV.vn - Năm 2017 được đánh giá là năm công tác đối ngoại nhân dân giành nhiều thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực.