TV& VIDEO

ngoại giao nhân dân

Chủ tịch UBTƯMTTQVN tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam

Chủ tịch UBTƯMTTQVN tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam

VTV.vn - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã có buổi tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hồng Tiểu Dũng.