TV& VIDEO

ngoại mạng

“Vết dầu loang” của Q-Teen

“Vết dầu loang” của Q-Teen

Hơn 4 năm xuất hiện, Q-Teen vẫn đang soán ngôi đầu bảng về gói cước yêu thích của tuổi teen. “Vết dầu loang” về ưu điểm và lợi ích của gói cước này đã và đang ngày càng rộng hơn trên thị trường viễn thông…