TV& VIDEO

ngoài nước

"Làm tốt hơn nữa công tác vận động quần chúng ở ngoài nước"

"Làm tốt hơn nữa công tác vận động quần chúng ở ngoài nước"

VTV.vn - Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh tại Hội nghị công tác Đảng ngoài nước năm 2016 vừa diễn ra tại Hà Nội.