TV& VIDEO

ngoài phạm vi

Thống nhất phương án nút giao thông qua Đàn Xã Tắc

Thống nhất phương án nút giao thông qua Đàn Xã Tắc

 Theo thông tin từ Sở Quy hoạch kiến trúc Hà Nội, phương án xây cầu vượt chạy qua nút giao Ô Chợ Dừa vừa được lãnh đạo UBND TP Hà Nội chấp thuận.