TV& VIDEO

Ngoại trưởng Canada

Ngoại trưởng Canada bất ngờ từ chức

Ngoại trưởng Canada bất ngờ từ chức

Ngoại trưởng Canada John Baird hôm 3/2 đã bất ngờ tuyên bố từ chức và sẽ rời khỏi chính trường liên bang.