TV& VIDEO

ngoại xuất

Vì sao sữa nhập khẩu đắt hơn sữa sản xuất trong nước?

Vì sao sữa nhập khẩu đắt hơn sữa sản xuất trong nước?

Giá bán của sữa ngoại luôn cao hơn sữa có thành phần vi lượng tương đương do Việt Nam sản xuất. Vậy người tiêu dùng đang phải trả tiền cho thương hiệu hay chất lượng sữa?