TV& VIDEO

Ngọc Giàu

Hơn 2.000 bạn trẻ tham gia hiến máu cùng Festival Xuân tình nguyện 2016

Hơn 2.000 bạn trẻ tham gia hiến máu cùng Festival Xuân tình nguyện 2016

VTV.vn - Với thông điệp “Xuân gắn kết – Tết đoàn viên”, Festival Xuân tình nguyện 2016 đã thu hút hơn 2.000 bạn trẻ tham gia.