TV& VIDEO

ngọc trinh chuyển động 24h

BTV Ngọc Trinh: Người đàn ông hấp dẫn là...

BTV Ngọc Trinh: Người đàn ông hấp dẫn là...

VTV.vn - Người đàn ông hấp dẫn và tinh tế trong mắt BTV Ngọc Trinh là người như thế nào?