TV& VIDEO

ngồi im

7 dấu hiệu con bạn bị tăng động giảm chú ý

7 dấu hiệu con bạn bị tăng động giảm chú ý

Tăng động giảm chú ý là một rối loạn tâm thần phức tạp có thể ảnh hưởng đến sự thành công của trẻ ở trường và các mối quan hệ cộng đồng. Không may, các triệu chứng của nó rất đa đạng và đôi khi khó nhận ra.