TV& VIDEO

ngôi sao võ thuật

Khâm phục cụ bà 100 tuổi quyết tâm học chữ

Khâm phục cụ bà 100 tuổi quyết tâm học chữ

VTV.vn - Không bao giờ là quá muộn để học hỏi. Và điều này đúng với cụ bà 100 tuổi ở Hàng Châu, Trung Quốc.