TV& VIDEO

ngón chân

Đề phòng viêm khớp dạng thấp giai đoạn cấp tính

Đề phòng viêm khớp dạng thấp giai đoạn cấp tính

Viêm khớp dạng thấp thường là bệnh mãn tính, kéo dài và có xuất hiện những đợt cấp tính.