TV& VIDEO

ngữ cảnh

“Công nghệ thực tế ảo" là gì?

“Công nghệ thực tế ảo" là gì?

Mới đây, Facebook đã tiến hành mua lại mua lại công ty chuyên sản xuất tai nghe thực tế ảo Oculus với mức giá 2 tỷ USD. Bạn biết gì về “công nghệ thực tế ảo”?