TV& VIDEO

ngư dân Sầm Sơn

Ngư dân Sầm Sơn tiếp tục vươn khơi sau quyết định của lãnh đạo tỉnh

Ngư dân Sầm Sơn tiếp tục vươn khơi sau quyết định của lãnh đạo tỉnh

VTV.vn - Sau quyết định của lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, toàn bộ ngư dân Sầm Sơn đã nhiệt liệt hưởng ứng, quay trở về biển và tiếp tục chuẩn bị vươn khơi đánh cá.