TV& VIDEO

ngư dân trôi dạt trên biển

2 ngư dân trôi dạt trên biển đã được đưa về Vũng Tàu

2 ngư dân trôi dạt trên biển đã được đưa về Vũng Tàu

VTV.vn - Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực III đã chở 2 ngư dân trôi dạt trên biển về đến thành phố Vũng Tàu.