TV& VIDEO

ngư dân trường sa

Kiều bào tại Slovakia ủng hộ ngư dân Trường Sa

Kiều bào tại Slovakia ủng hộ ngư dân Trường Sa

VTV.vn - Hội người Việt Nam tại TP Kosice và vùng Đông Slovakia vừa hỗ trợ gia đình ngư dân Trương Đình Bảy ở Quảng Ngãi số tiền 1.360 Euro (tương đương 33 triệu VND).