TV& VIDEO

ngũ gia bì

Về Kon Tum thưởng thức “tiệc lá rừng”

Về Kon Tum thưởng thức “tiệc lá rừng”

“Lễ lá” nghe cái tên lạ lẫm, ngỡ như là một lễ hội của người đồng bào nhưng thực ra nó đơn giản hơn nhiều.