TV& VIDEO

ngự trị

19h55, VTV6: THTT Liveshow đề cử tuần 6 Học viện ngôi sao

19h55, VTV6: THTT Liveshow đề cử tuần 6 Học viện ngôi sao

Liveshow tuần 6 Học viện ngôi sao có nhiều khả năng sẽ chứng kiến một cuộc chia tay kép sau tuần thứ 5 không loại. Ai sẽ là người phải rời khỏi ngôi nhà chung?