TV& VIDEO

ngũ vị

Đặc sắc tinh hoa ẩm thực Nhật Bản

Đặc sắc tinh hoa ẩm thực Nhật Bản

 Tính thẩm mỹ, sự tinh tế là một yếu tố quan trọng đưa nghệ thuật ẩm thực trở thành một tinh hoa văn hóa của đất nước Mặt Trời mọc.