TV& VIDEO

ngựa chiến

The Voice (Mỹ) – Đội nào mạnh nhất?

The Voice (Mỹ) – Đội nào mạnh nhất?

 Sau 3 năm liên tục giữ vị trí quán quân, năm nay đội của Blake Shelton đang bị đánh giá là yếu thế hơn.