TV& VIDEO

ngựa hoang

Chi tiết MV Agusta Brutale 800 2013

Chi tiết MV Agusta Brutale 800 2013

 Cùng với Rivale 800, chiếc xe "thừa thãi" công suất này là mẫu mới nhất được MV Agusta giới thiệu.