ngứa mắt

NTK Đỗ Mạnh Cường: "Tôi ghét những người lý thuyết suông"

NTK Đỗ Mạnh Cường: "Tôi ghét những người lý thuyết suông"

"Nói lý thuyết thì nhiều người giỏi lắm. Nói giỏi trên truyền hình mà kết quả công việc không tới đâu cũng chỉ là lý thuyết suông, mà tôi thì rất ghét những người lý thuyết suông" - NTK Đỗ Mạnh Cường chia sẻ.