TV& VIDEO

ngứa ngáy

Bệnh dị ứng có thể ảnh hướng đến tính mạng?

Bệnh dị ứng có thể ảnh hướng đến tính mạng?

Dị ứng là bệnh mà nhiều người dễ gặp phải, có khi chỉ ăn hải sản, dùng một loại mỹ phẩm mới hoặc sử dụng một loại thuốc nào đó là bị dị ứng.