TV& VIDEO

Ngừng cấp khí Nam Côn Sơn

Ngừng cấp khí Nam Côn Sơn, điện miền Nam thiếu hụt 4.600MW

Ngừng cấp khí Nam Côn Sơn, điện miền Nam thiếu hụt 4.600MW

VTV.vn - Việc hệ thống cung cấp khí Nam Côn Sơn giảm và ngừng hoàn toàn từ ngày 5/9 - 19/9 sẽ làm hệ thống điện miền Nam thiếu hụt 4.600MW.