TV& VIDEO

ngừng mua

Các sản phẩm Nhật Bản "đau đầu" với thách thức bảo vệ uy tín

Các sản phẩm Nhật Bản "đau đầu" với thách thức bảo vệ uy tín

Một nguy cơ cản bước đà phục hồi của kinh tế Nhật đó là khâu kiểm soát chất lượng sản phẩm của các công ty lớn. Giới chuyên gia nhận định điều này cần thay đổi sớm để tránh ảnh hưởng đến uy tín của các sản phẩm Nhật.