TV& VIDEO

ngừng nhập khẩu

Tạm ngừng lưu hành 3 lô sinh phẩm y tế do nghi ngờ nhiễm bệnh bò điên

Tạm ngừng lưu hành 3 lô sinh phẩm y tế do nghi ngờ nhiễm bệnh bò điên

VTV.vn - Theo báo cáo của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bình Việt Đức, 3 lô sinh phẩm y tế Human Albumin 20% (200g/l) lọ 500ml có nghi ngờ nhiễm bệnh Creutzfeld-Jakob