ngưng sản xuất do thiếu nước tưới

Giao diện thử nghiệm VTVLive