TV& VIDEO

ngừng thử hạt nhân

Triều Tiên ra điều kiện với Mỹ để ngừng thử hạt nhân

Triều Tiên ra điều kiện với Mỹ để ngừng thử hạt nhân

VTV.vn - Trên kênh truyền hình KRT, CHDCND Triều Tiên đã đặt ra điều kiện với Mỹ nếu muốn nước này ngừng thử hạt nhân.