TV& VIDEO

người bảo vệ

Vì sao "công nghệ" bơm nước vào gia súc diễn biến phức tạp?

Vì sao "công nghệ" bơm nước vào gia súc diễn biến phức tạp?

Bơm nước vào gia súc trước khi giết mổ vừa vi phạm pháp luật, vừa gây mất an toàn vệ sinh đối với người tiêu dùng. Tuy nhiên, hành vi này lại diễn ra tại nhiều địa phương.