TV& VIDEO

người bị nhiễm khuẩn

Nguy cơ nhiễm khuẩn trong bệnh viện

Nguy cơ nhiễm khuẩn trong bệnh viện

VTV.vn - Theo thống kê, mỗi ngày tại Mỹ, cứ 25 bệnh nhân thì có 1 người bị nhiễm khuẩn trong thời gian nhập viện.