TV& VIDEO

người bị thương trong động đất tại Afghanistan và Pakistan