TV& VIDEO

Người Bố Y

Triển lãm nghệ thuật đương đại Bay cao, Bay xa

Triển lãm nghệ thuật đương đại Bay cao, Bay xa

Bay cao, bay xa là cuộc triển lãm lớn nhất trong năm do Galarie Quỳnh tổ chức nhân kỉ niệm 10 năm thành lập phòng tranh này.