TV& VIDEO

người cho thuê

Thí điểm phát triển nhà ở cho thuê

Thí điểm phát triển nhà ở cho thuê

 Theo Bộ Xây dựng, sẽ có nhiều gói thuê cho khách hàng lựa chọn dưới hình thức thuê trả tiền từng tháng, hoặc theo hợp đồng từ 6 năm đến 12 năm.