người cho vay

Hoạt động cho vay nóng ở Anh sẽ bị khép vào khuôn khổ

Hoạt động cho vay nóng ở Anh sẽ bị khép vào khuôn khổ

 Hoạt động cho vay nóng lãi suất cao ở Anh đang đứng trước nguy cơ bị khép vào khuôn khổ chặt chẽ hơn, khi mà nhà làm luật tài chính nước Anh có động thái can thiệp.