TV& VIDEO

người chơi Pokémon GO

Bạn đã biết: Tác dụng của các vật phẩm trong Pokémon GO

Bạn đã biết: Tác dụng của các vật phẩm trong Pokémon GO

VTV.vn - Tham gia vào thế giới của Pokémon GO, người chơi có cơ hội nhận được nhiều vật phẩm. Tuy nhiên, chúng có tác dụng gì cho những chuyến săn Pokémon? Dưới đây là câu trả lời.