TV& VIDEO

Người Chứt

Á hậu Thái Như Ngọc thăm tộc người Arem sau mùa lũ

Á hậu Thái Như Ngọc thăm tộc người Arem sau mùa lũ

Á hậu Thái Như Ngọc đã có chuyến đi cùng những người bạn tới Quảng Bình trên chặng hành trình làm từ thiện tại Việt Nam. Á hậu đã không quản ngại khó khăn, vượt những chặng đường núi hiểm trở để tới thăm đồng bào dân tộc Arem sống trong vùng lõi của vùng Phong Nha - Kẻ Bàng.