TV& VIDEO

người dân An Giang

Người dân đầu nguồn An Giang khấp khởi đón mùa nước nổi

Người dân đầu nguồn An Giang khấp khởi đón mùa nước nổi

VTV.vn - Sau hai năm lũ nhỏ, thậm chí nước không đổ về, năm nay bà con ở đầu nguồn An Giang đang khấp khởi mong chờ con nước sẽ tràn đồng.