TV& VIDEO

người dân Đà Nẵng

Sản phẩm lưu niệm APEC mang "dấu ấn thời gian"

Sản phẩm lưu niệm APEC mang "dấu ấn thời gian"

VTV.vn - Qua cuộc thi thiết kế sản phẩm lưu niệm du lịch, quà tặng phục vụ APEC 2017, nhiều sản phẩm đã được bình chọn làm quà tặng cho các chính khách.