người dân Đà Nẵng

Người Đà Nẵng tự hào về thành phố bên sông Hàn

Người Đà Nẵng tự hào về thành phố bên sông Hàn

VTV.vn - 20 năm có nhiều đổi thay khiến người Đà Nẵng luôn tự hào về thành phố của mình.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive