TV& VIDEO

người dân đảo

Đảo bé Lý Sơn sẽ có điện 12 giờ/ngày

Đảo bé Lý Sơn sẽ có điện 12 giờ/ngày

VTV.vn - Hơn 100 hộ dân trên đảo bé Lý Sơn sẽ được sử dụng nguồn điện từ hai máy phát điện diesel. Công suất là 110 KVA/máy.