TV& VIDEO

người dẫn đầu

"Vua đầu bếp Việt" tiếp tục chọn bánh ngọt làm thử thách

"Vua đầu bếp Việt" tiếp tục chọn bánh ngọt làm thử thách

Những chiếc bánh ngọt sẽ trở lại trong Chiếc hộp bí mật để một lần nữa thách thức kỹ năng làm bánh của các đầu bếp không chuyên.