TV& VIDEO

Syria

Các nước yêu cầu sơ tán 400 người dân tại Madaya, Syria

Các nước yêu cầu sơ tán 400 người dân tại Madaya, Syria

VTV.vn - Khoảng 400 người hiện đang bị bao vây tại thị trấn Madaya, Syira cần phải được sơ tán khẩn cấp để được chữa trị y tế.