TV& VIDEO

người dân Tây Bắc

Tăng cường phối hợp chăm sóc sức khỏe người dân vùng Tây Bắc

Tăng cường phối hợp chăm sóc sức khỏe người dân vùng Tây Bắc

VTV.vn - Ban Chỉ đạo Tây Bắc và Bộ Y tế ký kết chương trình phối hợp công tác chăm sóc sức khỏe người dân Tây Bắc.