TV& VIDEO

người đăng ký

Ăn một bát phở thưởng... 1 triệu VND

Ăn một bát phở thưởng... 1 triệu VND

Tại TP. HCM, hàng nghìn người đã đổ xô đến một quán phở để tham gia cuộc thi “ăn hết tô phở thưởng 1 triệu đồng”.