TV& VIDEO

người điều khiển

TNGT: Đa số do tài xế sử dụng bia, rượu

TNGT: Đa số do tài xế sử dụng bia, rượu

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tại nạn giao thông (TNGT), một trong những nguyên nhân chính xác định do người sử dụng phương tiện giao thông sử dụng bia rượu.