TV& VIDEO

người dùng iphone 5

Người dùng Windows Phone không mặn mà với iPhone 6?

Người dùng Windows Phone không mặn mà với iPhone 6?

Thống kê từ công ty nghiên cứu trực tuyến Survata cho biết, chỉ có khoảng 3% người dùng Windows Phone có kế hoạch chuyển sang dùng iPhone 6.