TV& VIDEO

người dùng Việt

Người dùng Việt xếp hàng mua iPhone 6

Người dùng Việt xếp hàng mua iPhone 6

Tại Việt Nam, dân chơi công nghệ đã bắt đầu xếp hàng đặt mua iPhone 6 vào cuối tháng 9.